Vedrørende Persondataforordningen.

I forbindelse med dit køb hos Frilandsmuseet Restaurant & Selskabslokale & Cafe skal vi herved oplyse dig om, at vi registrerer følgende oplysninger:

Evt. Firmanavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, mail til kontaktperson, faktura-mail, og evt. CVR nummer.

Dine oplysninger opbevares hos Frilandsmuseets Restaurant/Selskabslokaler/Cafe i henhold til den europæiske databeskyttelsesforord­ning og de nationale databeskyttelsesregler.

Oplysningerne opbevares med det formål, at vi senere kan tage kontakt til dig med henblik på deltag­else i et eller flere fremtidige arrangementer og/eller aktiviteter i forbindelse booking og lignende. Vi henvender os via mailadresse, telefon eller brev .

Når Frilandsmuseets Restaurant/Selskabslokaler/Cafe behandler dine oplysninger i forbindelse med et arrangement, sker dette i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b.

Du kan til enhver tid frabede dig at modtage henvendelser fra os ved at kontakte Restauranten på mail: Friland@Frilands-restaurant.dk eller telefon 45 85 34 80.

Frilandsmuseets Restaurant/Selskabslokaler/Cafe vil opbevare dine oplysninger, indtil du frabeder dig yderligere henvendelser om køb af ydelser.

Vi vil dog som minimum opbevare dine oplysninger i 1 år efter gennemførelsen af dit køb af arrangement ydelser med henblik på dokumentation samt de oplysninger, der er nødvendige for at overholde bogføringsloven.

I henhold til databeskyttelsesforordningen kapitel 3 har du ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har også ret til at få berigtiget oplysninger om dig, hvis disse skulle vise sig at være ukorrekte. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderlig oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger samt rettigheder i databeskyttelsesforordningen.