Praktiske oplysninger vedr. arrangementer

Vi er leveringsdygtige med hensyn til snacks, chokolade, petit fours, tobak o.l. – pris i h.t. aftale. Medbringer De selv snacks o.l. betales et mindre gebyr pro persona til anretning og servering m.m.

Lys, duge og servietter er inkluderet i prisen, hvilket naturligvis også gælder moms og betjening.

Sædvanlige blomsterdekorationer og pynt er inkluderet i vore basispriser, og vi kan, hvis De har specielle ønsker, formidle kontakt til vor blomsterdekoratør.

Vores musikanlæg kan lejes for kr. 800,-

Måtte De ønske levende lys, tænder vi gerne vore lysekroner for en pris à kr. 275,00 pr. stk.

Et frokostselskab i separat lokale starter kl. 12.00 og slutter kl. 17.00, hvor den sidste gæst skal have forladt lokalet. Såfremt De ønsker at fortsætte ud over dette tidspunkt skal det være aftalt på forhånd.

Et aftenselskab (helaftensarrangement) i separat lokale starter kl. 18.00 og slutter kl. 24.00/01.00/02.00, hvor den sidste gæst skal have forladt lokalet. Såfremt De ønsker at fortsætte ud over dette tidspunkt skal det være aftalt  inden. (Max. til kl. 03.00.)

For hver ekstra påbegyndt time beregnes et tillæg på kr. 65,00 pro persona – dog minimum kr. 3.500.

Når De har modtaget reservationsbekræftelsen på Deres arrangement, bedes De venligst inden 8 dage indbetale kr. 3.000, idet De herved samtidigt accepterer betingelserne angivet i dette tillæg med praktiske oplysninger, som medsendes Deres ordrebekræftelse.

Når De efterfølgende modtager ordrebekræftelse på Deres arrangement, bedes De venligst inden 8 dage efter indbetale 20% af den aftalte arrangementspris. Begge dele modregnes naturligvis ved endelig afregning.

Ved afbestilling indtil;

90 dage før arrangementets afholdelse betales administrationsomkostninger                  med kr. 1.500
60 dage før arrangementets afholdelse betales administrationsomkostninger                  med kr. 3.000

Herefter faktureres afmeldte og/eller udeblevne deltagere til fuld pris. Det er derfor vigtigt, at De på email sender en bekræftelse af Deres endelige couvert antal senest 8 dage før arrangementets afholdelse, da det ellers vil være det i ordrebekræftelsen nævnte antal gæster, som vil være bindende.

Betaling af restbeløb finder sted straks efter arrangementets afslutning eller senest dagen efter, med mindre andet er aftalt på forhånd. I tilfælde af for sen indbetaling kræves 1,5% i rente pr. påbegyndt måned samt evt. rykkergebyr/er af kr. 100,-

Ved betaling med kreditkort pålægges kreditkortselskabets gebyr.

(Payment with credit card will be subject to credit card fee)

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, omplacering o.l.
Væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen. Afbestillingsgebyr/erstatning bortfalder i det omfang, den pågældende kapacitet sælges til anden side. Vi tager forbehold for almindelige prisstigninger.

Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at såfremt der foreligger ændringer i ovennævnte for så vidt angår netop Deres arrangement, da skal disse være noteret i Deres ordrebekræftelse.

Med venlig hilsen
Frilandsmuseets Restaurant
Café og Selskabslokaler

Yves Serge Carle
restauratør