Praktiske oplysninger vedr. arrangement…

Vi er leveringsdygtige med hensyn til snacks, chokolade, petit fours, tobak o.l. – pris i h.t. aftale. Medbringer De selv snacks o.l. betales et mindre gebyr pro persona til anretning og servering m.m.

Lys, duge og servietter er inkluderet i prisen, hvilket naturligvis også gælder moms og betjening.

Sædvanlige blomsterdekorationer og pynt er inkluderet i vore basispriser, og vi kan, hvis De har specielle ønsker, formidle kontakt til vor blomsterdekoratør.

Vort musikanlæg eller elektroniske keyboard kan stilles til Deres disposition  à kr. 1000,- sammen med vores jukebox a kr. 2.500,- Vi er Dem også gerne behjælpelig med at formidle kontakt til musikere m.fl.

Måtte De ønske levende lys, tænder vi gerne vore lysekroner for en pris à kr. 275,00 pr. stk.

Et frokostselskab i separat lokale starter kl. 11:30 og slutter kl. 17.00, hvor den sidste gæst skal have forladt lokalet. Såfremt De ønsker at fortsætte ud over dette tidspunkt skal det være aftalt på forhånd.

Et aftenselskab (helaftensarrangement) i separat lokale starter kl. 18:30 og slutter kl. 01:30, hvor den sidste gæst skal have forladt lokalet. Såfremt De ønsker at fortsætte ud over dette tidspunkt skal det være aftalt  inden. (Max. til kl. 3.30.)

For hver ekstra påbegyndt time beregnes et tillæg på kr. 60,00 pro persona – dog minimum kr. 3.000.

Når De har modtaget reservationsbekræftelsen på Deres arrangement, bedes De venligst inden 8 dage indbetale kr. 3.000, idet De herved samtidigt accepterer betingelserne angivet i dette tillæg med praktiske oplysninger, som medsendes Deres ordrebekræftelse.

Når De efterfølgende modtager ordrebekræftelse på Deres arrangement, bedes De venligst inden 8 dage efter indbetale 20% af den aftalte arrangementspris. Begge dele modregnes naturligvis ved endelig afregning.

Ved afbestilling indtil;

90 dage før arrangementets afholdelse betales administrationsomkostninger                  med kr. 1.500
60 dage før arrangementets afholdelse betales administrationsomkostninger                  med kr. 3.000

I tilfælde af afbestilling mindre end 60 dage før planlagt startdato beregnes et afbestillingsgebyr/erstatning sva-rende til 50% af den bekræftede pris.

Foretages afbestillingen mindre end 30 dage før planlagt startdato, eller forekommer der udeblivelse beregnes et afbestillingsgebyr/erstatning svarende til 75% af den bekræftede pris.

Op til 30 dage før arrangementets afholdelse accepteres vederlagsfrit en reduktion i det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal på maximum 20% – eller senest 8 dage før arrangementets afholdelse på maximum 10%, hvorefter antallet vil være bindende.

Herefter faktureres afmeldte og/eller udeblevne deltagere til fuld pris. Det er derfor vigtigt, at De på email sender en bekræftelse af Deres endelige couvert antal senest 8 dage før arrangementets afholdelse, da det ellers vil være det i ordrebekræftelsen nævnte antal gæster, som vil være bindende.

Betaling af restbeløb finder sted straks efter arrangementets afslutning eller senest dagen efter, med mindre andet er aftalt på forhånd. I tilfælde af for sen indbetaling kræves 1,5% i rente pr. påbegyndt måned samt evt. rykkergebyr/er af kr. 50.

Ved betaling med kreditkort pålægges kreditkortselskabets gebyr.

(Payment with credit card will be subject to credit card fee)

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, omplacering o.l.
Væsentlige ændringer i forhold til ordrebekræftelsen. Afbestillingsgebyr/erstatning bortfalder i det omfang, den pågældende kapacitet sælges til anden side. Vi tager forbehold for almindelige prisstigninger.

Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at såfremt der foreligger ændringer i ovennævnte for så vidt angår netop Deres arrangement, da skal disse være noteret i Deres ordrebekræftelse.

Med venlig hilsen
Frilandsmuseets Restaurant
Café og Selskabslokaler

Yves Serge Carle
restauratør